Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy

Wypadki to nieplanowane zdarzenia, które mogą się wydarzyć w miejscu pracy i skutkują one obrażeniami, chorobą, śmiercią oraz utratą mienia lub wstrzymaniem produkcji.

Chociaż nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wypadków, istnieją pewne plany, przygotowania i działania, które można podjąć w celu ich zmniejszenia. Obowiązkiem każdego pracownika jest aktywna rola w utrzymaniu bezpieczeństwa. Przede wszystkim rozejrzyj się i zidentyfikuj zagrożenia w miejscu pracy, które mogą spowodować wypadki lub obrażenia.

Poszukaj sposobów na ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń i wdrożenie ich. Zgłoś niebezpieczne obszary lub praktyki, które mogą spowodować wypadki. Utrzymaj uporządkowane miejsce pracy, ponieważ złe utrzymanie porządku może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Układ miejsca pracy powinien mieć odpowiednie trasy wyjścia i być wolny od zanieczyszczeń.

Zwróć również uwagę na ergonomię stanowiska pracy. Jeśli jest taka potrzeba, noś odzież w pracy ochronną. Właściwe stosowanie środków ochrony osobistej może znacznie zmniejszyć ryzyko obrażeń. Przykłady środków ochrony indywidualnej obejmują wyposażenie, takie jak zatyczki do uszu, kaski, okulary i gogle ochronne, rękawiczki, respiratory oczyszczające powietrze i obuwie ochronne.

W wielu miejscach pracy zalecane jest stałe noszenie odzieży ochronnej, należą do nich przykładowo laboratoria medyczne i chemiczne, ośrodki zdrowia, gastronomia czy branża budowlana.

W tym kontekście środka kontroli w ostateczności odzież ochronna jest niezwykle ważne, ponieważ zasadniczo stosuje się ją tylko tam, gdzie inne środki są niewystarczające, i jako takie odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu i ograniczaniu wielu wypadków śmiertelnych, urazów i chorób zawodowych. Stosowanie środków ochrony indywidualnej może zmienić postrzeganie przez pracowników zagrożeń, z którymi mają do czynienia i poważnego podejścia do zagrożeń i wypadków, które mogą się przydarzyć w miejscu pracy.