Biologiczna kontrola chwastów i szkodników nie zawsze jest wystarczająca

Ponieważ żaden ogród czy pole nie jest odporne na atak owadów, chorób, chwastów lub drapieżników zwierzęcych, rośliny potrzebują obrony chemicznej, naturalnej, czyli wytworzonej przez rośliny lub syntetycznie wytworzonej przez człowieka, aby przetrwać.

Dotyczy to głównie upraw roślin spożywczych. Niezależnie od tego, czy próbujesz pielęgnować trawnik, uprawiać warzywa czy owoce lub zarządzać całym gospodarstwem rolnym, stosowanie niezawodnych środków ochrony roślin to ważna sprawa, z którą musisz się zmierzyć. Chociaż mogą mieć negatywne skutki, takie preparaty są również niezbędne na wiele sposobów dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, więc używaj ich z rozwagą, aby zmaksymalizować ich korzyści i ograniczyć ryzyko zatrucia czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Największą zaletą stosowania środków ochrony roślin jest ich skuteczność w zwalczaniu szkodników i chwastów, które w innym przypadku zdziesiątkowałyby uprawy duże i małe.

Środki ochrony roślin, zwalczając owady i gryzonie, zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób i chronią budynki przed inwazją termitów.

Obniżają również cenę odzieży i żywności, eliminując drapieżników, które niszczą uprawy, podnosząc koszty takich produktów, jak bawełna, kukurydza, ziemniaki czy owoce. W przeciwieństwie do chemicznej kontroli chwastów i szkodników, kontrola biologiczna tylko zmniejsza, ale nie eliminuje populacji szkodników. Również chwasty rzepak należy zwalczać w sposób skuteczny. Dlatego skuteczny program kontroli biologicznej polega na znalezieniu właściwej równowagi między poziomem tłumienia szkodników a poziomem gotowości użytkownika do tolerowania ich w plonach. Szkodniki, które bezpośrednio żywią się zebranym produktem, są mało tolerowane i jest mało prawdopodobne, że odpowiedni poziom tłumienia można osiągnąć wyłącznie za pomocą kontroli biologicznej. Zwalczanie szkodników, które mogą powodować uszkodzenia upraw na bardzo dużą skalę jest zatem koniecznością.