MyLED Oświetlenie Blog Zabiegi herbicydowe przeprowadzane na wiosnę w zbożu ozimym

Zabiegi herbicydowe przeprowadzane na wiosnę w zbożu ozimym

Przy wyborze odpowiednich herbicydów stosowanych na wiosnę w zbożach ozimych ważne jest uwzględnienie ich skuteczności w zwalczaniu konkretnych gatunków chwastów, a jednocześnie bezpieczeństwa dla zboża ozimego.

Istnieje wiele herbicydów selektywnych, które minimalizują ryzyko uszkodzenia roślin uprawnych, pozostawiając je nienaruszone, a jednocześnie skutecznie zwalczają chwasty. Ważne jest również dostosowanie dawek herbicydów do fazy rozwoju roślin i chwastów, co pozwala na uzyskanie optymalnych efektów zwalczania.

Zabiegi herbicydowe przeprowadzane na wiosnę w zbożu ozimym

Różne metody wchłaniania herbicydów przez chwasty

Herbicydy nakłada się na glebę lub liście roślin, dlatego wchłanianie herbicydu zależy od metody aplikacji i części rośliny, z którą wchodzi w kontakt substancja chemiczna. Herbicydy stosowane do gleby przed sadzeniem są zwykle pobierane przez korzeń lub pęd wschodzących siewek. Woda, sole i rozpuszczalne w wodzie herbicydy są pobierane przez włośniki i korę, cząsteczki herbicydu migrują przez ksylum do listowia poprzez strumień transpiracyjny.

Oprócz korzeni, herbicydy stosowane w glebie są również absorbowane przez rozwijające się pędy, nasiona, a także przez kłącza, bulwy i inne części wegetatywne chwastów wieloletnich. Ogólnie aktywne herbicydy na pędach zabijają chwasty poprzez wchłanianie przez pędy. Translokacja herbicydów jest to przenoszenie herbicydów z jednej części na drugą w roślinach. Translokacja herbicydów aktywnych w pędach odbywa się przez tkanki łyka w roślinach wraz z materiałem pokarmowym. Dlatego do aktywnej translokacji takich herbicydów do podziemnych części traktowanej rośliny niezbędne jest światło słoneczne i inne warunki sprzyjające procesowi fotosyntezy przez rośliny.

W przypadku herbicydów stosowanych doglebowo, umieszczenie herbicydów w glebie jest ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności i selektywności herbicydów w zwalczaniu chwastów. Powierzchniowe lub płytkie stosowanie herbicydów zapewni większą selektywność w zwalczaniu płytko ukorzenionych chwastów z głęboko ukorzenionych upraw. Skuteczne preparaty do zabiegów herbicydowych przeprowadzanych na wiosnę w zbożu ozimym znajdziesz na stronie https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-na-wiosne-zboza-ozime/. Większość stosowanych herbicydów jest zwykle skoncentrowana na działaniu w górnych 2 do 8 cm glebie. Jeśli herbicyd nie jest skoncentrowany w strefie wzrostu chwastów, zabieg może okazać się nieskuteczny lub mniej skuteczny.