MyLED Oświetlenie Dom Jakie zasady przestrzegać w przypadku używania klimatyzacji?

Jakie zasady przestrzegać w przypadku używania klimatyzacji?

Klimatyzacja w naszym domu, może być dość dużym wydatkiem, wzrastają bowiem rachunki za energię elektryczną. Podczas użytkowania klimatyzacji warto zwrócić uwagę na kilka spraw.

Pozwoli nam to lepiej wykorzystywać klimatyzację, i zatrzymywać zimne powietrze wewnątrz. Warto sprawdzić czy zimno nie ucieka z naszego domu, przejdź przez mieszkanie i sprawdź, czy okna wszystkich klimatyzowanych pokoi są zamknięte. Pełna funkcjonalność systemu klimatyzacji jest gwarantowana tylko w zamkniętym pomieszczeniu. Podobnie, jak należy unikać utraty zbyt dużej ilości ciepła przez otwarte okna w zimie, nie należy pozwalać na to aby ciepłe powietrze dostawało się do środka w lecie. Wiele systemów klimatyzacji jest podłączonych do czujników, które rozpoznają otwarte okna, a następnie wyłączają system. W przeciwnym razie klimatyzator przegrzałby się z powodu ciepła przepływającego przez otwarte drzwi lub okna. Cały system klimatyzacji powinien przechodzić okresowe przeglądy. Częstą przyczyną wadliwego działania klimatyzatora jest brak płynu chłodzącego. Niedobór wynika głównie z nieszczelności w obwodzie chłodzącym. Wszelkie naprawy urządzenia, w tym wymiana lub uzupełnianie czynnika chłodniczego, wymagają obecności specjalisty. Jeśli wydajność twojego układu klimatyzacji jest zmniejszona, sprawdź otwory wlotowe i wylotowe lub kratki wlotowej i kratki wywiewnej. Instrukcje użytkowania zawierają informacje o tym, gdzie znajdują się kratki w twoim urządzeniu.

Dodatkowo trzeba sprawdzić filtry absolutne w naszej klimatyzacji. Oczywiście mogą być zatkane, wówczas system byłby dużo mniej wydatny, powietrze musi być stale dostarczane do urządzenia. Często filtry umieszczane są wewnątrz urządzenia, jednak dostęp do nich nie powinien stanowić problemu. Najczęściej są to jedne ze standardowych filtrów, które można dość łatwo nabyć w internecie, lub też specjalistycznych sklepach stacjonarnych. Wiele klimatyzatorów umożliwia ich wymianę we własnym zakresie. Jeżeli jednak nie wiemy jak dokonać wymiany we własnym zakresie, wówczas należy zlecić to wykwalifikowanemu konserwatorowi.